Ulegający poprawie standard życia codziennego ma wpływ na to, że podlegają modyfikacjom również nasze oczekiwania w kwestii hotelu. Dobry hotel, to już nie tylko miejsce noclegowe. By goście chętnie decydowali się na określony hotel, musi on spełniać różnorakie normy. Ważne są jednocześnie wielkość pokoju, jak i jego podstawowe wyposażenie. Jednakże to, co uważamy za nieluksusowe