Zakażenie grzybicze jest chorobą powodującą zażenowanie. Może jednak dotyczyć znacznego odsetka osób na świecie. Stąd ważne znaczenie ma uświadamianie o definicji pojęcia grzybica, a także pokazywanie sposobów jej wykrywania oraz poddawania terapii. Grzybica to schorzenie, która wiąże się z umiejscowieniem jednego rodzaju grzyba w obrębie tkanek ciała. Powierzchowna forma zakażenia obejmuje takie fragmenty ciała, jak