lean sklep

Rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niekoniecznych. narzędzia lean Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i eksploatowanych półproduktów. Wykorzystanie technik lean management daje szansę uzyskania takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania weryfikacji, które procesy są zbędne dla firmy.