co to jest lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w formach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i używanych materiałów. Wykorzystanie form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów.
lean
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne techniki z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania oceny, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.

Dodaj komentarz